Μια δραματική ταινία - A Dramatic Film
 • Documentary, France
 • 1h 54m
Πεδίο - Campo
 • Documentary, Portugal
 • 1h 40m
Κουτάλι - Spoon
 • Documentary, Latvia, Norway, Lithuania
 • 1h 5m
Με φωνάζουν Μπαμπού - They Call Me Babu
 • Documentary, The Netherlands
 • 1h 20m
Πάνω από τον νόμο - Above the Law
 • Documentary, Ireland
 • 14min
Επτά χρόνια τον Μάη - Seven Years in May
 • Documentary, Brazil, Argentina
 • 42min
Χολή - Bile
 • Documentary, Belgium
 • 1h 4m
Σειραϊκοί παράλληλοι - Serial Parallels
 • Documentary, Hong Kong, Germany
 • 9min