Η τελευταία νύχτα - The Last Night
 • Documentary, Greece
 • 1h 23m
Οι σκύλοι που αλλάζουν ζωές - Dogs That Change Lives
 • Documentary, Greece
 • 42min
Ρωμανιώτες, οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων - Romaniotes, the Greek Jews of Ioannina
 • Documentary, Greece
 • 1h 7m
Λοσάντζελε Αθήνα και πάλι πίσω - Losangele Athens and Back Again
 • Documentary, Greece
 • 29min
Το αίνιγμα της Κέρου - The Enigma of Keros
 • Documentary, Greece
 • 1h 31m
Το μαγικό των ανθρώπων - Με σπασμένα ελληνικά - The Magic in People - Broken Greek
 • Documentary, Greece
 • 43min
Από αγκάθι ρόδο - Σέντρα - From a Thorn Comes a Rose - Kick-Off
 • Documentary, Greece
 • 49min
...Μίμησις πράξεως - …Imitation Action
 • Documentary, Greece
 • 55min
Genesis of Medicine – Disease and Cure in Ancient Greece
 • Documentary, Greece
 • 1h 19m
Στα φτερά του Α' Παγκοσμίου Πολέμου - Wings of the Great War
 • Documentary, Greece
 • 1h 20m