1000 τ.μ. χρόνου - 1000 m2 of Time (2019)

  • Documentary, Greece
  • 1h 30m

Μελετώντας ένα κομμάτι γης 1.000 τετραγωνικών μέτρων σε ένα χωριό της νότιας Ελλάδας, το Γεράκι Λακωνίας, μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων προσπαθεί να ανασυνθέσει το μακρινό παρελθόν της ακρόπολης των Aρχαίων Γερονθρών. Ανάμεσα στα ελαιόδεντρα και στις πέτρες, σε αυτά τα σκληρά τοπία του μεσογειακού Νότου, οι αρχαιολόγοι μαζί με τους κατοίκους του Γερακίου προσθέτουν το δικό τους στρώμα χρόνου στην αιώνια αναζήτηση κατανόησης του παρελθόντος.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

Looking into a plot of 1,000 square meters in Geraki, Laconia, a village in Southern Greece, an international team of archaeologists has been constructing the distant past of the acropolis of Ancient Geronthrai. Between olive trees and stones, amidst these harsh landscapes of the Southern Mediterranean, archaeologists along with the people of Geraki add their own layer of time to the eternal quest for understanding the past.

>> Click here for more film info