Ανθισμένα κορίτσια - Girls in Flower (2019)

  • Documentary, Greece
  • 11min

Ένα χειρόγραφο σημείωμα στην εαυτή μου. Μία ζωντανή ανάμνηση γυναικών που κάποτε υπήρξαν κορίτσια. Μία ταινία που διαπραγματεύεται τον χρόνο και τη θηλυκότητα και αναρωτιέται πώς το ερωτικό σώμα γίνεται με τον καιρό, σώμα που επιμένει, πώς ο χρόνος εγγράφεται μέσα σε μία υπόσχεση που γίνεται καθήκον.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

A handwritten note to self. A vivid memory of women which were once girls. A film about time and femininity, questioning how the erotic body gradually becomes a body that insists, how time is registered within the promise of youth which becomes marital duty.

>> Click here for more film info