Δίολκος για 1500 χρόνια - Diolkos for 1500 years (2009)

  • Documentary, Greece
  • 22min

Είμαστε στη φημισμένη Αρχαία Κόρινθο με τους δυο λιμένες της (Λέχαιον, Κεγχρεές), περί τα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα. Κάμποσα πλοία, για ν’ αποφύγουν τον επικίνδυνο περίπλουν της Πελοποννήσου, έφθαναν απ’ τον Κορινθιακό στη θέση του σημερινού Πορθμού στο Ισθμό της Κορίνθου, και διαπεραιώνονταν προς τον Σαρωνικό κόλπο πάνω σε ενα οκτότροχο όχημα που κινούνταν σε μια στεριανή οδό (τον «Δίολκο»), κατα μήκος περίπου του σημερινού Πορθμού. Η ταινία αναφέρεται σε τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της επιχείρησης, καθώς και σε ειδικά περιστατικά της, όπως η επίσκεψη των ναυτών σε αρχαίο Ναό και σε ταβέρνα όπου (ποιητική αδεία) παίζει μια Ύδραυλις ή και σε μια δημόσια Κρήνη καθ’ οδόν.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

The story takes place near the famous Ancient Corinth (around the mid-4th century BCE), referring to its two harbours (named Lechaion and Kenchreae). Several ships, avoiding the dangerous travel around the whole of Peloponnese, were transferred from the Corinth Golf to the Golf of Saronikos, on top of an eight-wheel vehicle dragged along a stone-paved road (the “Diolkos”), almost parallel to the actual Corinth-Canal. The film describes several technical details of the whole operation, as well as various events such as the visits of the sailors to an ancient Greek Temple and to a tavern, where a hypothetically available Hydraulis (water organ) was played, or to a public fountain encountered along the Diolkos.

>> Click here for more film info

Director

Theodosis Tasios