Η επιστροφή του Προμηθέα - The Return of Prometheus (2019)

  • Documentary, Greece
  • 39min

Το ντοκιμαντέρ αυτό αναδεικνύει τις διακυβεύσεις που συνοδεύουν τη σύγχρονη ενεργειακή πολιτική, στην επονομαζόμενη μεταλιγνιτική εποχή. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται η έννοια της ενεργειακής φτώχειας, με άλλα λόγια, η δυσκολία πρόσβασης του πληθυσμού στους ενεργειακούς πόρους, που έχει ως αποτέλεσμα οι αυξανόμενες ανάγκες ενεργειακής επάρκειας να μένουν ανικανοποίητες. Το ντοκιμαντέρ πλαισιώνεται από συνεντεύξεις ειδικών (καθηγητών, τεχνοκρατών, συνδικαλιστών κ.ά.) καθώς και επιτόπιες καταγραφές.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

The documentary highlights the perils of today’s energy policy in the so-called post-lignite era. At the heart of the research lies the concept of energy poverty, in other words, the population’s limited access to energy resources that leads to an even greater energy deficiency in society. The movie features experts’ interviews (professors, technocrats, union members, etc.) as well as field research and in situ shooting.

>> Click here for more film info