Ένας Μπαρδούλ - Foreigner or Local? (2020)

  • Documentary, Greece, Albania
  • 1h 14m

Ο Μπαρδούλ είναι ένας εργατικός Αλβανός μετανάστης, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι τόσο εργατικός, που κοιμάται ελάχιστα – και μάλιστα στις διαδρομές του από δουλειά σε δουλειά. Τον ακολουθούμε από τα χαράματα μέχρι τα μεσάνυχτα, στον ύπνο του και στον ξύπνιο του. Παρακολουθούμε τους κόπους του, ταξιδεύουμε στους τόπους του, μέχρι που η πραγματικότητα μπερδεύεται με τα όνειρά του. Οι ταυτότητες εναλλάσσονται, το διαφορετικό γίνεται κανονικό – και αντιστρόφως. Πού είναι ξένος και πού είναι ντόπιος;

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

Bardul is a hardworking Albanian immigrant living in Greece, a typical man-next-door. He is so hardworking, that he ends up sleeping very little, and even on his way from one job to the next. We follow him from dawn till midnight, in his sleep and his awake. We follow his labors, we travel to his places until reality is mixed with his dreams. Identities alternate, whereas different becomes the norm – and vice versa. Where is he considered a foreigner and where is he considered a local?

>> Click here for more film info

Bonus Content

2 mins
PRESENTATION: Ένας Μπαρδούλ - Foreigner or Local?

Παρουσίαση - Presentation