Καλημέρα κύριε Φώτη - Good Morning Mr Fotis (2019)

  • Documentary, Greece
  • 1h 10m

Ο δάσκαλος Φώτης Ψυχάρης διδάσκει εδώ και 30 χρόνια στο 54ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στην Πλατεία Βάθη. Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών είναι παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Η έλλειψη κοινού γλωσσικού και πολιτισμικού κώδικα ωθεί τον Φώτη να αναπτύξει άλλους τρόπους διδασκαλίας. Το θέατρο, που συνδυάζει πολλές και διαφορετικές τέχνες, είναι ένα από τα εργαλεία του.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

Fotis Psyharis is a teacher working at a central-Athens public elementary school for the last 30 years. The large majority of his students are children of immigrants and refugees.The lack of a common language and cultural code prompts Fotis to develop different teaching Methods. Theater, which combines several other arts, is only one of his tools.

>> Click here for more film info

Director

Dimitra Kouzi