Κελαηδούν κι αφού βρουν ταίρι - They Sing They Mate They Keep on Singing (2020)

  • Documentary, Greece
  • 1h 6m

Η Φαίνη Ξύδη κοιτάει τον φακό και καπνίζει. Η Φαίνη Ξύδη μιλάει και ανάβει άλλο ένα τσιγάρο. Η Φαίνη Ξύδη αγαπάει τους φίλους της, τα αγόρια, τα κορίτσια, τη ζωή, τον Θέμο και τα γεμάτα τασάκια.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

Phainie Xydis stares at the lens and smokes a cigarette. Phainie Xydis talks and lights up another one. Phainie Xydis loves her friends, boys and girls; she loves life, Themos, and ashtrays full of cigarette butts.

>> Click here for more film info

Director

Nikolas Dais