Χρώματα και σκιές - Colors & Shadows (2019)

  • Documentary, Greece
  • 10min

Η ταινία εξερευνά την αλλοίωση της μνήμης στην τρίτη ηλικία. Μπλέκοντας υλικό από το παρελθόν και το παρόν, η ταινία ακολουθεί έναν άνδρα καθώς ανατρέχει στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του. Στο τελευταίο κεφάλαιο πια, είναι προφανές ότι αδυνατεί να διαχωρίσει όσα βλέπει στα όνειρα του από την πραγματικότητα. Η γραμμή μεταξύ μνήμης και φαντασίας είναι πλέον θολή.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

A documentary short that explores the distortion of memory in old age. Using footage from both his past and present, the film follows a man as he retraces the important moments of his life. As he enters his final chapter, it becomes clear that the man can no longer separate reality from what he has dreamed; blurring the line between memory and imagination.

>> Click here for more film info