Μαύρη αλήθεια - Plain Truth (2019)

  • Documentary, Greece
  • 9min

Ένας βοσκός ζει ανάμεσα στη σκληρή καθημερινότητα του και το πάθος του. Κατά τη διάρκεια της κινηματογράφησης βρίσκει το θάρρος να παραδεχτεί την αλήθεια του: τη Μαύρη αλήθεια.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

A shepherd finds himself trapped in-between his everyday duties and his passion. During the shooting, he finds the strength to admit the truth – the Plain Truth.

>> Click here for more film info

Director

Yorgos Bisdikis