Μεταλλαγές - Kô Murobushi - Alterations - Ko Murobushi (2019)

  • Documentary, France
  • 50min

Μια ταινία που αποτελεί η ίδια μια μορφή χορού – παρά μια ταινία για τον χορό. Μια συνάντηση μεταξύ κινηματογράφου και χορού – παρά μια ταινία για έναν χορευτή. Ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά τον χορό και τον εσωτερικό κόσμο του Κο Μουρομπούσι με τα μέσα του κινηματογράφου.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

A film that comprises in itself a form of dance – rather than a film about dance; an encounter between film and dance – rather than a film about a dancer. A documentary exploring Kō Murobushi’s dance and inner worlds, with purely cinematic means.

>> Click here for more film info

Director

Basile Doganis