...Μίμησις πράξεως - …Imitation Action (2019)

  • Documentary, Greece
  • 55min

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την προετοιμασία για το ανέβασμα της παράστασης Αλκηστις του Ευριπίδη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου του 2017. Μέσα από την καταγραφή αναδεικνύεται η ατμόσφαιρα του Φεστιβάλ και το μεγαλείο του Αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου. Παράλληλα, αποκαλύπτονται τα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ιερού αυτού τόπου, αλλά και οι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο χώρος στην επιλογή των παραστάσεων που μπορούν να παιχτούν εκεί.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

The documentary describes the preparation for the staging of Euripides’ tragedy Alcestis at the ancient theater of Epidaurus, during the 2017 Epidaurus Festival. This documentation accentuates the Festival’s ambiance, as well as the theater’s grandeur. At the same time, the film highlights the special virtues an actor should master in order to meet the demands of this special place; lastly, the film also reveals the limitations set by the space itself to the performances that can be staged in Epidaurus.

>> Click here for more film info