Μόνος στο δάσος - Lost in the Woods (2020)

  • Documentary, Greece
  • 51min

Ο Κωνσταντίνος Πίττας ταξίδεψε μόνος σε όλη την Ευρώπη από το 1984 μέχρι το 1989 και έβγαλε 30.000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Στόχος του ήταν να δει τους Ευρωπαίους πίσω και από τις δύο πλευρές του «Σιδηρού Παραπετάσματος». Έβγαλε την τελευταία φωτογραφία στο Τείχος του Βερολίνου μια μέρα μετά την πτώση του. Αλλά, καθώς το όνειρο του ήταν η ενωμένη Ευρώπη, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, πίστεψε ότι το σχέδιό του δεν είχε νόημα. Έβαλε τα αρνητικά σε ένα κουτί και τα ξέχασε για 25 χρόνια…

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

From 1984 to 1989, Costantinos Pittas took a solo journey across Europe and he shot 30,000 black-and-white photographs with a Minox 35mm compact camera. His aim was to capture the human core of the people living on both sides of Europe’s Iron Curtain. His last picture was taken in Berlin, a day after the Wall came down. As he was motivated by the dream for a united Europe, he thought that his project made no sense after the end of the Cold War. He stashed the negatives away in a box and forgot about them. For a good 25 years…

>> Click here for more film info