Πήγα είδα άκουσα - Go Look Listen (2020)

  • Documentary, Greece
  • 24min

Μπορεί ένας τυφλός να δει την Ακρόπολη; Μπορεί ένα άτομο με κώφωση να ακούσει τον ήχο της θάλασσας; Χρησιμοποιούν όλα τα άτομα με κινητική αναπηρία αμαξίδιο; Τα μουσεία της Ελλάδας είναι προσβάσιμα σε όλους; Ένα ντοκιμαντέρ που διερευνά το ζήτημα της προσβασιμότητας και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία βιώνουν την ελληνική πραγματικότητα, καθώς μιλούν για τις σκέψεις και τις απαιτήσεις τους, όχι μόνο από ένα μουσείο, αλλά από την ίδια την κοινωνία.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

Can a blind person see the Acropolis? Can a deaf person hear the sound of the sea? Do people with mobility impairments always use a wheelchair? Are museums in Greece accessible to each and every one? A documentary about the issue of accessibility in Greece and how persons with disabilities experience reality. They share their thoughts and express their demands not only from museums but society in general.

>> Click here for more film info

Director

Mary Bouli