Ποτέ σαν την πρώτη φορά - Never Like the First Time (2006)

  • Documentary, Sweden
  • 14min

Τέσσερις άνθρωποι μας διηγούνται με δικά τους λόγια πώς έχασαν την παρθενιά τους. Οι διαφορετικές εμπειρίες που παρουσιάζονται στις τέσσερις animated ιστορίες, άλλοτε τραγικές και άλλοτε κωμικές, αφηγούνται από τους εφήβους και τους ηλικιωμένους πρωταγωνιστές τους και έχουν όλες ένα κοινό στοιχείο: «Ποτέ δεν είναι σαν την πρώτη φορά!» Οι άνθρωποι πίσω από τις φωνές παραμένουν ανώνυμοι και εξηγούν με ειλικρίνεια τι σήμαινε γι’ αυτούς το χάσιμο της παρθενιάς τους.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

Four different people tell us, in their own words, what it was like to lose their virginity. The diverse experiences recounted in the four different animated stories, some tragic and some comic, are told by both the teenagers and the old people that appear in the stories and they all have one thing in common – it is “never like the first time!” The people behind the voices remain anonymous and explain sincerely how significant losing their virginity was to them.

>> Click here for more film info

Director

Jonas Odell