Ρωμανιώτες, οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων - Romaniotes, the Greek Jews of Ioannina (2019)

  • Documentary, Greece
  • 1h 7m

Ρωμανιώτες: η ελληνική εβραϊκή κοινότητα, της οποίας τα χνάρια χάνονται στο χρόνο. Η γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, όπως και η αλληλεπίδραση με τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους, τους κάνουν να ξεχωρίζουν από άλλες εβραϊκές κοινότητες. Μια κοινότητα που έγινε αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μωσαϊκού της πόλης των Ιωαννίνων από την εποχή του Βυζαντίου, αλλά κινδύνευσε με αφανισμό στα σκληρά χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου. Μέσα από την ιστορία τους στο πέρασμα των αιώνων, ξεδιπλώνεται η ιστορία όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

Romaniotes: the distinct Greek-Jewish community in the city of Ioannina, with customs and traditions that differ from those of the Sephardic and Ashkenazi Jews, whose traces are lost in the depths of time. The Romaniotes became an integral part of the cultural mosaic of the city of Ioannina since the Byzantine era, but faced the danger of extinction during the harsh period of the Second World War. Narrating their history through time unfolds not only the story of the city, but of the whole country by and large.

>> Click here for more film info

Director

Agnes Sklavou

Director

Stelios Tatakis