Σάρκα - Flesh (2019)

  • Documentary, Brazil, Spain
  • 12min

Θέμα της ταινίας είναι ο τρόπος που οι γυναίκες αντιμετωπίζονται σαν σώματα προς κατανάλωση, κρινόμενες με την πάροδο του χρόνου σαν στάδια ψησίματος κρέατος. Μέσω της μορφής και της υφής πραγματικών υλικών όπως η μπογιά, η υδατογραφία, ο πηλός και το φιλμ 35 χιλιοστών, σε συνδυασμό με σφάλματα ανάλυσης virtual εικόνας όπως τα glitches και datamosh, πέντε γυναίκες παρουσιάζονται σε animation από γυναίκες animator, αναδεικνύοντας τον διεστραμμένο τρόπο που τις βλέπει η κοινωνία.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

Flesh is about how women are seen as bodies for disposal, judged as time passes as meat cooking stages. Through the form and texture of real materials such as paint, watercolor, clay, 35mm film and virtual image decomposition such as glitches and datamosh, five women are represented in animation by women animators to highlight the perverse way in which society looks at them.

>> Click here for more film info

Director

Camila Kater