Σκλάβοι - Slaves (2008)

  • Documentary, Sweden, Norway, Denmark
  • 15min

«Μας απήγαγαν, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, την αδελφή μου κι εμένα. Μετά σκότωσαν τους γονείς μου και με απομάκρυναν απ’την αδελφή μου. Ήμουν πέντε χρόνων»: Ο Αμπούκ και ο Ματσίεκ, όπως και εκατοντάδες άλλα παιδιά στο Σουδάν, απήχθησαν από μια παραστρατιωτική οργάνωση και χρησιμοποιήθηκαν ως σκλάβοι. Εδώ αφηγούνται την ιστορία τους, ως κινούμενα σχέδια που αποκτούν ξανά ανθρώπινη μορφή καθώς παλεύουν με το τραύμα.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

“We were abducted, my mother, father, sister and me.T hen they killed my parents and separated me from my sister. I was five,” Abouk and Machiek were taken by government-sponsored militia in Sudan and used as slaves – like thousands of other children their age. They narrate their story as animated figures that gain back their human shape as they fight with their traumas.

>> Click here for more film info