Το Ερέχθειο - ιστορία και αναστηλώσεις - The Erechtheion - history and restorations (2010)

  • Documentary, Greece
  • 18min

Η ταινία, μέσα από τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών, διατρέχει τις περιπέτειες του μνημείου και τις αναστηλωτικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάστασή του. Βασιζόμενο στο πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης του αρχείου της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, αυτό το μικρού μήκους animation παρουσιάζει τόσο τις παλαιότερες αναστηλωτικές επεμβάσεις (1902-1909) όσο και τη βραβευμένη από την Europa Nostra οριστική αποκατάστασή του Ερεχθείου, που υλοποιήθηκε την περίοδο 1979-1987.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

The movie, through the use of 3D graphics, retraces the monument’s adventures, as well as all the restoration interventions that took place over the past century. Drawing information from the data registered in the Acropolis Restoration Service, this animated short film showcases the first stages of restoration (1902-1909), as well as the Europa Nostra-awarded final restoration of Erechtheum, performed between 1979 and 1987.

>> Click here for more film info