Το ίχνος του χρόνου - The Trace of Time (2020)

  • Documentary, Greece
  • 1h 37m

Το ίχνος του χρόνου είναι μια ταινία για τον χρόνο, τη μνήμη, τη νοσταλγία. Μια ταινία για τη γοητεία της αρχαιολογίας και της ανασκαφής, μέσα από το post mortem πορτρέτο του αρχαιολόγου Γιάννη Σακελλαράκη. Ένα ταξίδι που αναζητά τον άνθρωπο που δεν είναι πια παρών, μέσα από το ίχνος που άφησε στους τόπους όπου βρέθηκε και στους ανθρώπους που γνώρισε. Μια κινηματογραφική ανασκαφή που φέρνει στο φως μια εικόνα μέσα από θραύσματα και ίχνη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πρακτική της αρχαιολογίας.

>> Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία

A film about time, memory, and nostalgia. A film about the beauty of archeology and excavation, conveyed through the post-mortem portrait of archeologist Yannis Sakellarakis. A journey in search of a man who is no longer present, through the traces he left in the places he visited and the people he met. A cinematic excavation that brings to light an image through fragments and traces, just like archeology does.

>> Click here for more film info

Director

Dionysia Kopana