Πώς βλέπω ταινίες: τεχνικές συμβουλές

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της online παρακολούθησης κάποιας από τις ταινίες του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης:

Επίσης, ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής σας, μπορείτε ακόμη να αλλάξετε την ανάλυση της εικόνας στην προβολή της προβολής (bitrate) ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις συνθήκες της οικιακής σας σύνδεσης: Αφού ξεκινήσει η προβολή, πατήστε στην ένδειξη AUTO στο κάτω δεξί μέρος της εικόνας και επιλέξτε 576p, 720p ή 1080p, ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής σας.

Τέλος, προσπαθήστε να μην πηγαίνετε μπρος ή πίσω το βελάκι κατά τη διάρκεια της προβολής ώστε να μην κολλάει η ταινία.How to watch movies: technical tips

In case you encounter any issues during the online viewing, of a film, from the 22nd Thessaloniki Documentary Festival:

Also, depending on the speed of your connection (bitrate), you can change the image resolution of the film being screened; to better suit the conditions of your home connection — After viewing commences, click on AUTO, at the bottom right corner of the screened image, and select 576p, 720p or 1080p, depending on the speed of your connection.

Finally, try not to move your arrow cursor back and forth during viewing, so that the movie does not get stuck.


What are the system requirements?

You can watch on PCs running Windows 7+, and Intel-based Macs running OSX 10.12+. You can also watch on Android tablets and phones using Chrome and on iPhones and iPads using Safari. You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work. You’ll find a complete list of requirements below.

What are the requirements for Windows computers?

Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10.
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer or Opera. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.
Internet Explorer on Windows 7 is no longer supported.
You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work.

What are the requirements for Mac computers?

MacOS 10.12 or later.
Google Chrome, Firefox, Safari, or Opera. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.
You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work.

Can I watch content on my iPhone/iPad?

Yes, you can watch content using Safari and this requires iOS 11.2 or later. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.

Can I watch content on my Android Device?

Yes, you can watch content using Chrome and this requires Android 6.0 or later. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.

I can’t stream any of the content, what’s going on?

Check your minimum system requirements above. We recommend that you update to the latest version of your browser.
We use adaptive bitrate streaming which means the streaming quality will automatically adjust based on your internet speed. For High Definition (HD) streaming we recommend VDSL, cable or fibre connections as we cannot guarantee consistent HD streaming on ADSL.

What happens if I forget my password?

Simply click Forgot your password on the Sign In page, enter the email address you used when you created an account and a link to reset your password will be sent to you.

Why does video playback stall or not play smoothly?

If your internet connection is poor or inconsistent you may experience problems during playback.

What devices can I Chromecast from?

You can Chromecast from a Chrome web browser on PC and Mac computers as well as Android devices.