Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016679 («Κανονισμός»), τον Ν. 46242019 και τον Ν. 34712006. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του παρόντος Ιστοχώρου. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» (στο εξής «ΦΚΘ»), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και έχει την έδρα του στο κτίριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», επί της Πλατείας Αριστοτέλους 10 στη Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 378 400, Fax: 2310 285 759, E-mail: info@filmfestival.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Το ΦΚΘ έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Αρχή») και να αποτελεί σημείο επικοινωνίας με την Αρχή, καθώς και με τα υποκείμενα των δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του ΦΚΘ είναι τα εξής:

Email: dpo@filmfestival.gr

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Α) Δεδομένα πλοήγησης

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο του Φεστιβάλ αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου μας.

β) Newsletters

Εφόσον παρέχετε συγκατάθεση στη λήψη ενημερώσεων (newsletters), χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση e-mail σας για να σας αποστέλλουμε τακτικά ενημερώσεις σχετικά με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του ΦΚΘ, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των προβολών ταινιών στους κινηματογράφους που λειτουργεί. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή.

γ) Φόρμα επικοινωνίας

Εφόσον χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσετε με τον ιστοχώρο μας, συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, με τη συγκατάθεσή σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

δ) Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα του ΦΚΘ μπορείτε να συμμετέχετε: - Στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας σας με τη ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας, υπηρεσίες πληρωμής προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που αποκτήσατε, χρησιμοποιώντας πύλες πληρωμής που έχουν συναφθεί για το σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, για την αγορά των εισιτηρίων των κινηματογραφικών προβολών με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τρίτου προσώπου, σας ζητούνται τα βασικά προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την ηλεκτρονική κράτηση των εισιτηρίων.

Κατά την αγορά προϊόντων και την εκτέλεση παραγγελιών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο, β) διεύθυνση, γ) email, δ) τηλέφωνο, ε) fax, προκειμένου να εκτελεσθεί η παραγγελία, ενώ εάν ζητηθεί η έκδοση τιμολογίου, επιπλέον, συλλέγουμε τα εξής δεδομένα: α) επωνυμία, β) ΑΦΜ, γ) επάγγελμα.

ε) CineKartaF

Για την έκδοση της κάρτας CineKartaF συλλέγουμε από τον αιτούντα την κάρτα τα εξής προσωπικά δεδομένα: α) Ονοματεπώνυμο, β) διεύθυνση, γ) επάγγελμα, δ) email.

Στ) Πρόγραμμα εθελοντισμού

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα εθελοντισμού του Φεστιβάλ είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους και η συλλογή των προσωπικών του δεδομένων: α) Ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) μητρώνυμο, δ) διεύθυνση, ε) επάγγελμα, στ) email, ζ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ζ) Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Για τη συμμετοχή σε θέσεις πρακτικής άσκηση απαιτείται η υποβολή αίτησης με στοιχεία βιογραφικού, στα οποία περιέχονται τα εξής προσωπικά δεδομένα: α) Ονοματεπώνυμο, β) διεύθυνση, γ) τηλέφωνο, δ) email ε) πτυχίο ΑΕΙ, στ) ξένες γλώσσες, ζ) εργασιακή εμπειρία.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πλοήγησης είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του Κανονισμού, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοχώρου μας, αλλά και για τη βελτιστοποίησή του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την εγγραφή στο newsletter, στη φόρμα επικοινωνίας, την κάρτα CineKartaF, το πρόγραμμα εθελοντισμού και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, η νομική βάση είναι η ελεύθερη συγκατάθεση, μετά από ενημέρωση.

Τέλος, η βάση της επεξεργασίας των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ηλεκτρονική αγορά εισιτήριου και τις αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, είναι η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του ΦΚΘ και του πελάτη για την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

PLUG-INS ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης

Στις ιστοσελίδες μας ενσωματώνονται διεπαφές εφαρμογών μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσθετα (Plug-ins) υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες Facebook, Twitter κλπ. Με τα πρόσθετα αυτά μπορεί να μεταφέρονται πληροφορίες στην αντίστοιχη πλατφόρμα για εσάς, χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης χρήση της πλατφόρμας, τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί κλπ. Τα Plug-ins διέπονται από την πολιτική προστασίας δεδομένων της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
 2. δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 3. δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
 4. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
 5. δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
 6. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε – χωρίς χρέωση – στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Φεστιβάλ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: dpo@filmfestival.gr ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 6792016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.


Personal Data Privacy Policy

Τhe Thessaloniki International Film Festival, recognises and respects, the right to protection of personal data, of internet users, in accordance with European Regulation 2016679 (“Regulation”), of Law. 46242019 and Law 34712006. This policy document, outlines the collection and processing of user data, when visiting or using the services provided on our Website. The visitor of our Website and/or user of our services, is obliged to carefully read the terms and conditions, of the protection of their personal data, as mentioned here.

Data Processing

The responsibility of Data Processing is held by the public-benefit, nonprofit, Legal Entity Under Private Law, (LEPL), under the name “Thessaloniki International Film Festival” (hereinafter “TIFF”), which is supervised by the Ministry of Culture, and has its headquarters in the building “OLYMPION” at Aristotelous Square 10, in Thessaloniki, Tel.: 2310 378 400, Fax: 2310 285 759, E-mail: info@filmfestival.gr

Data Protection Officer (DPO)

TIFF has appointed a Data Protection Officer, who is responsible for monitoring compliance with the Regulation and to cooperate with the Hellenic Data Protection Authority (“Authority”), as well as to function as a point of contact, with the Authority, as well as with the subjects of the data.

The contact details of the TIFF’s Data Protection Officer are:

Email: dpo@filmfestival.gr

What constitutes personal data

According to the law, personal data constitutes any information that concerns an identified or identifiable natural person (“data subject”), such as a full name, e-mail address, TIN, etc. The term Identifiable is legally defined, as the natural person whose identity can be verified, directly or indirectly, in particular through reference to an identifier — such as name, ID number, location data, linear ID recognition (IP address, e-mail, etc.), or through one ore more factors that are characteristic of their physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity.

What is personal data processing?

Personal data processing is any action or sequence of actions, carried out, with or without, the use of automated means, on personal data such as the collection, registration, organisation, arrangement, storage, customisation, modification, retrieval, information retrieval, usage, transmission to third parties, dissemination, correlation, combination, restriction, deletion and destruction of personal data.

What personal data do we collect and for what purpose?

A) Browsing Data

During the visit and navigation on the Festival’s website, the users Internet Protocol address and login details, are automatically registered, through which, however, identifiable information of the user’s physical identity is not disclosed — these details are used exclusively, and only, for statistical purposes, in the presentation of our website. Additionally; cookies are collected, in the processing of which, you have consented. The processing of this data is undertaken for the purpose, of providing you with access, to the information of our Website.

b) Newsletters

Insofar as you provide consent to receive newsletters, we use your e-mail address to send you regular updates, on the objectives, activities and services of TIFF — as well as our programme of events and film screenings, in the cinema theatres in which TIFF operates. You can withdraw your consent at any time.

c) Contact Form

Insofar as you wish to use the contact form to communicate with our website, we will receive your e-mail address, from your consent, so that we can contact you.

d) Online Store

With your registration to TIFF’s webpage, you can participate in: e-commerce activities, by our provision to you -with your explicit and informed consent- of product payment services and/or services that you have acquired, using payment gateways, that have been appended for this purpose.

In particular, for the purchasing of tickets for movie screenings, by using a third-party electronic platform, you are required to provide us with the basic personal data, necessary, for the online booking of tickets.

When purchasing products and completing orders from our online store, we collect and process the following information: a) Full name, b) address, c) email, d) telephone no., e) fax no., in order to execute the order, whereas if you request for the issuing of an invoice, we additionally, collect the following data: a) registered name, b) TIN, c) profession.

e) CineKartaF (membership card)

To issue the CineKartaF card, we collect from the interested applicant, the following personal data: a) Full name, b) address, c) profession, d) e-mail

f) Volunteer Programme

In order to participate in the volunteer programmes of the Festival, it is necessary for the interested parties to submit an application, and for us to collect their following personal data: a) Full name, b) fathers name, c) mothers name d) address, e) profession, f) e-mail, g) copy of ID card or passport.

g) Internship Programme

In order to participate in internships, it is required that you submit an application with a CV, which contains the following personal data: a) Full name, b) address, c) telephone no., d) e-mail, e) university degree f) knowledge of foreign languages, g) work experience

Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for the processing of personal navigation data, is article 6 para. 1 item f, of the Regulation, as this data is necessary for the operation of our website but also for its optimisation, and the ensuring of the security of our information systems

As for the personal data we collect, during registration to the newsletter, the contact form, the CineKartaF membership card, the volunteer programme and the internship programme, the legal basis is the free consent of the subject, after being properly informed.

Finally, the basis for the processing of the data, necessary for the online purchasing of a ticket as well as purchases from our online store, is the contract drawn between TIFF and the customer, for the provision of all relevant services.

Data Recipients

The personal data of visitors and/or users of the services of our Website, are not transmitted to third-party recipients — with the exception of the case, where you provide your consent for this purpose; or for the establishment, exercise or support of legal claims; or even if necessary, for out compliance with our legal obligations.

Data retention time

The personal data, concerning visitors of the Website and/or users of our online services, are collected and maintained for the absolutely necessary time, and are then erased.

Data Security

For the protection of the personal data, of users and visitors, of our website, we use the secure connection (https://) and data security measures, to prevent the risk of loss, misuse, unauthorised access and sharing of your personal information.

PLUG-INS of social networking sites

Our webpages incorporate social networking application, interfaces, or add-ons (Plug-ins), for social networking services — such as the services provided by Facebook, Twitter etc. With these add-ons, information can be transferred to the corresponding platform for you, without this being immediately noticeable. This information includes, the identification number, use of the platform, the webpages you have visited etc. Plug-ins are governed by the data protection policy, of the respective social networking service.

Your Rights

Regarding the protection of your personal data of your concern, you have the following rights:

 1. the right of access, that is, the right to be informed if personal data concerning you is processed,
 2. the right to rectification, that is, the right to demand the rectification of inaccurate personal data,
 3. the right to erasure, that is, the right to request that personal data concerning you, to be erased under specific conditions,
 4. the right to restriction of processing, when the accuracy of the data is contested, or the processing is unlawful, or for other reasons
 5. the right to data portability, that is, the right to request that you receive the data concerning you in a structured, commonly used and machine readable format, as well as to transfer such data to another controller, and
 6. the right to object to the processing of your personal data, unless there are compelling and legal grounds for processing, which prevail over your interests, rights and freedoms. For the exercise of your rights, you can contact the Data Protection Officer (DPO) of the Festival, free of charge, by sending them an e-mail to the e-mail address: dpo@filmfestival.gr or mail, to our aforementioned address.

Right of Complaint

In accordance with Regulation no. 6792016, you have the right to -if you consider your rights with regard to the protection of your personal data to be violated- file a complaint with the Hellenic Data Protection Authority, which is located in Athens (Kifisias 1-3, Post Code 115 23), at the telephone no. 2106475600 and fax 2106475628, or at the e-mail address complaints@dpa.gr.